מה מאפיין את הקהילות הנשיות ברשת?
 • קבוצות וירטואליות שחברות בהן נשים בלבד
 • השיח שנוצר בהן הוא מכיל, מעצים ותומך
 • בדרך כלל הן לא פמיניסטיות בהגדרה

איפה נמצאות הקהילות הללו?
 • פורומים
 • בלוגים
 • אתרי אינטרנט
 • קבוצות פייסבוק

ביטוי של ערכים פמיניסטיים:
 • אחווה נשית
 • חשיפה למידע >> ידע הוא כוח
 • העצמת האיכויות והחוזקות הנשיות
 • שבירת תבניות חשיבה היררכיות
 • יצירת שפה חדשה >> תודעה חדשה
 • קריאה לפעולה ושינוי

השפעה על נורמות תרבותיות ועל השיח הציבורי:

בנושא הריון, לידה ואמהות:

בנושא שיווק וניהול עסק: